บริษัท วีอาร์ไลท์ติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโคมไฟ โคมไฟถนน โคมไฟชนิดต่างๆ ผลิตตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า เราจำหน่ายโคมไฟถนน LED ขายโคมไฟราคาถูก จำหน่ายอุปกรณ์โคมไฟ เราเป็นคลังรวบรรวมอุปกรณ์เกี่ยวกับโคมไฟ เพื่อส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งราคาปลีก และราคาส่ง สามารถให้คำปรึกษาในการเลือกดใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับความต้องการได้ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งโคมไฟทุกรูปแบบ ในราคาถูก