3

฿220

รายละเอียดสินค้า

  MODEL DIMENSION (mm.) CUT OUT
C (mm.)
LAMP
HOLDER
 LUMEN
(MAX)
LAMP TYPE PRICE
(Baht.)
COMPLETE
SET W/O GEAR
BOX (Baht.)
Ø H
 HI-D4N/2 125 165  105  E 27 800 lm. PL 8, 11. 14W. 220 420
 G 23 400 lm. PLS 7W. 240 520
 G 24 900 lm. PLC 13W. 240 540